12 Yanvar 2021

Dizayn yolunda edilməyəcək səhvlər

Salam, mən Mirzəyev Camal Qrafik Dizayner!

Hər kəs səhv edə bilər bu təbidir. Amma öz işimizə bir biznes kimi yanaşsaq biznesdə edilmiş səhvlər kiçik səhv kimi qəbul edilməməlidir. Biznesdə etdiyimiz səhv bir başa bizə zərər vura bilir. Dizayner kimi çalışdığım karyera müddətincə, yola verdiyim səhvlər və səhvə yol verilməyəcək məqamlara toxunacam.

səhvlər

Bir Dizaynda tənqidə açıq olmamaq:

Bu ilk başlarda yol verilməz yanaşmadır. Karyerada yenisən və kənar fikirlərə qulaqlarını bağlayırsan və ya fikir bildirənlərlə mübahisə edirsən. Bu bir başa yaradıcılıqına təsir edir. Həm bu tənqidlər arasında boğulursan və dərs çıxarmalı olduğun tənqidləri görə bilmirsən. Halbuki illərini bu karyeraya vermis insanlar sənin pisliyinə bir şey demir, sadəcə öz fikirlərini bildirirlər. Yəni tənqid və təhqiri ayırmalısan.

Həddindən artıq dizayn etmək:

Dizaynın hələ nə olduğunu anlamırsan və əlinə keçəni projenə daxil edirsən (lazımlı, lazımsız). Dizaynın nə olduğunu anlasan proyektinə artıq və ya əksik element daxil etməssən. Əsas nəzər yetiriləcək məqamlara fokuslanmaq kifayət edir ki, dizaynda element azalsın.

Müştəri dizayner ilişkisi:

Müştəri ilə əlaqə qurarkən ilk andan elə psixoloji təsir etməlisən ki, sonra müştəri sənə psixoloji təzyiq göstərməsin. Müştəri ilə nə tam səmimi, nə də tam rəsmi çıxışlar etmək olmaz. Müəyyən sərhəd olmalıdır ki, o nə isə lazımsız rəyini sizə diqtə etməsin, yəni dizaynda ancaq lazımlı dəyişkliyi sizə diqtə edə bilsin. Bu əlbətdə təməl Müştəri – Dizayner davranışıdı daha geniş mövqedə yazım olacaq.

Breif - siz iş:

Bu işi götürməkdənsə, götürmə! Motivasiyanı öldürə bilər, azda olsa müştəriyə bildir ki brief sənin üçün nə dərəcədə vacibdir. Vacibliyini anladıqdan sonra özü sizinlə dayanmadan fikirlərini bölüşəcək

Hələlik bu qədər kifayətdir, davamlı yazılarımla sizə daha dərindən öz fikirlərimi çatdırmağa çalışacam.
Sağolun, səhv edin ki öyrənəsiz!